ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, smartphone& web app

Βασικά χαρακτηριστικά web εφαρμογών και mobile apps

  • Smartphone & native ή web εφαργμογές
  • δυναμικό και έλκυστικό σχεδιασμό (UI/UX).
  • Σύνδεση της εφαρμογής για sharing περιεχομένου με τα social media (π.χ. Facebook, Instagram,Twitter).
  • Τοποθέτηση και διαχείριση διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών εντός της εφαρμογής όπως για παραδειγμα banners, video κ.λπ.
  • Συλλογή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων μέσω της χρήσης της εφαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την ιδέα σας, τον βέλτιστο και ταχύτερο τρόπο υλοποίησης της αλλά και το ενδεχόμενο επέκτασης της λειτουργίας της.

Mask-Group-39@2x.jpg
image/svg+xml