ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΩΡΟΥ

Αυτοματισμοί καιψηφιακή αποτύπωση κτιρίων, Εποπτεία χώρου

  • Μελέτη
  • Εγκαταστάσεις
  • Προμήθεια υλικού
  • Προγραμματισμός
  • Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση χώρων (3D scanning - scan-to-BIM)
  • Εποπτεία και ασφάλεια κτιρίων
  • Έξυπνο σπίτι
  • IoT (internet of things) υλοποιήσεις
legacy-579a5365-85487b88@574w
laptop_pho_lenov_my
four-businesspeople-in-a-boardroom-with-paperwork-PC4V8H4.jpg